In tag quần áo số lượng lớn BHS-007

270 

Hình thức in: In offset 4 màu 2 mặt

Kích thước: 5.4 x 12cm

TG Sản xuất: Thời gian 3 -4 ngày

TG Thiết kế: 1-2 ngày

Màu sắc: CMYK

Cán màng: Cán màng mờ 2 mặt

Chất liệu: C300