Kính gửi quý khách
 
Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất, lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe tốt và thịnh vượng cho bạn. Và chúng tôi xin giới thiệu rằng chúng tôi là Công ty TNHH Thiết kế & In ấn Biên Hòa
 
Công ty TNHH Biên Hòa được thành lập từ cuối năm 2017 và chúng tôi là nhà cung cấp tốt cho thiết kế và in ấn, vui lòng tìm hiểu chi tiết như sau:
Thiết kế: Chúng tôi đã thành công trong lĩnh vực này với các sản phẩm thiết kế: Banner, thẻ tên, tờ rơi, brochure, catalogue, tem, nhãn, decal, poster, standee, phong bì, ticket, voucher, block notes, bankroll, ..và các yêu cầu khác .
In kỹ thuật số: standee, bankroll, backdrop, HI flex, pp, mica, uv, in logo,…
Tùy chọn bù đắp: thẻ tên, tờ rơi, brochure, catalogue, decal, nhãn,…
Với thiện chí hợp tác và phát triển, chúng tôi rất vui được cung cấp tất cả các sản phẩm với giá cả hợp lý và dịch vụ chất lượng cao. Đó cũng là cam kết của chúng tôi để trở thành đối tác tin cậy của bạn trong tương lai.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chăm sóc và vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin.
Số hotline của chúng tôi: +84 839929779
Địa chỉ email: inanbhs@gmail.com
 
Trân trọng!
 
Dear Our Value Guests,
 
First of all, we would like to send our best regards, best wishes, good health and prosperity to you. And we would like to introduce that we are Bien Hoa Design & Printing Co. Ltd. 
 
Bien Hoa Co. Ltd has been established since the end 2017 and we are a good supplier for design and printing, please find us in detail as below:
Design: We have got success in this field with design products: Banner, name card, flyer, brochure, catalogue, stamp, label,  decal, poster, standee, envelope, ticket, voucher, block notes, bankroll, ..and other demands.
Digital printing: standee, bankroll, backdrop, HI flex, pp, mica, uv, logo printing,…
Offset options: name card, flyer, brochure, catalogue, decal, label,…
With goodwill for cooperation and development, it is our pleasure to supply all products with a reasonable price and high – quality services. It is also our  commitment to be your reliable partner in the future.
Thank you very much for your care and please don’t hesitate to contact us if you need any more information. 
Our hotline number: +84 839929779
Email address: inanbhs@gmail.com
 
Best regards!