Liên hệ hotline: 0251.6277779 – 0839.929779

A4 = 10k/tờ ( số lượng 10 tờ )
A3 = 20k/tờ 

card visit 150k/hộp

tem

3×3 = 450k/1000 tem

4×4 = 550k/1000 tem

5×5  = 750k/1000 tem