THÔNG TIN THANH TOÁN

HỌ VÀ TÊNNGUYỄN THÁI HÒA
SỐ TÀI KHOẢN178079629
NGÂN HÀNG Á CHÂU CN NAM ĐỒNG NAI 
HỌ VÀ TÊNNGUYỄN THÁI HÒA
SỐ TÀI KHOẢN67110000523669
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CN NAM ĐỒNG NAI