In tờ rơi A4 C200 BHSTTC200

700 

  • Tiêu chuẩn : In offset nhiều màu
  • Loại giấy : Couche 200
  • Kích thước A4
  • Thành phẩm 21×29
  • Vùng in an toàn cách biên 3-5mm
  • Thời gian 1-2 ngày
  • Nếu chưa có file thì thiết kế giá 100-200k/1 mặt
  • Thời gian thiết kế 1 ngày
  • Xem thêm số lượng