In tờ rơi A4 500 tờ giấy Couche 100 C100A4500

1,000 

In tờ rơi A4 500 tờ giấy Couche 100 C100A4500

  • Tiêu chuẩn : In offset nhiều màu
  • Loại giấy : Couche 100
  • Kích thước 14.68×21.3
  • Thành phẩm 14×21
  • Vùng in an toàn cách biên 3-5mm
  • Thời gian 1-2 ngày
  • Nếu chưa có file thì thiết kế giá 100-200k/1 mặt
  • Thời gian thiết kế 1 ngày
  • Xem thêm số lượng