Tờ gấp cấn 3 đường 30×60 M2C200

Tờ gấp cấn 3 đường 30×60 M2C200

  • Loại : Tờ gấp bất động sản
  • Kích thước : 30×60
  • Thành Phẩm : 29.5×59.5
  • Cán màn mờ
  • Cấn 3 đường
  • Thời gian 3-4 Ngày
  • Giấy thường dùng : C200, C250, C300