In tờ rơi spa đẹp NTR001

320 

  • Kích thước A4
  • Chất liệu giấy C100
  • Thời gian 1-2 ngày
  • Số lượng 10.000 tờ
  • Tiêu chuẩn in offset 4 màu 2 mặt
  • Cắt thành phẩm
  • Giao hàng miễn phí khi in 10.000 tờ