In standee ngoài trời cán mờ đóng khoen 60×160 PPTNCMDK002

140,000 

  • Kích thước : 60×160
  • Thời gian in standee 4h làm việc hoặc qua đêm
  • Chất liệu standee ngoài trời
  • In standee cán bóng hoặc cán mờ
  • Thành phẩm đóng khoen hoặc chừa biên
  • Thanh toán COD