In standee ngoài trời cán mờ đóng khoen 80×180 PPTNCMDK003

190,000 

  • Kích thước : 80×180
  • Thời gian in standee 4h làm việc hoặc qua đêm
  • Chất liệu standee ngoài trời
  • In standee cán bóng hoặc cán mờ
  • Thành phẩm đóng khoen hoặc chừa biên
  • Thanh toán COD
  • Màu sắc chuẩn 99%