Làm catalogue nhanh số lượng ít CTA0023

3,600 

  • Hình thức: In nhanh kỹ thuật số
  • Báo giá : Số trang * Đơn giá = Thành tiền /1 cuốn
  • 1 trang = 1 mặt
  • Bao chi phí đóng cuốn
  • Số lượng nhiều liên hệ báo giá rẻ hơn
  • Thiết kế 100k/1 trang -200k/1 trang tùy theo
  • Thời gian in trong ngày có