In catalogue A4 ngang 8 trang bấm kim C150 cán mờ bìa 1000 cuốn CTA0001

5,600 

  • Loại : Catalogue A4 Nằm Ngan
  • Kích thước : 29.7x21cm
  • Kích thước thành phẩm : 29.5×20.5cm
  • Chất liệu : C150
  • Bìa : Cán mờ/ Bóng
  • Hình thức: Bấm Kim