In sổ khám sức khõe bệnh viện BHS-001

1,000 

  • Quy cách sổ : A5
  • Chất liệu bìa : C200
  • Chất liệu ruột : For 120
  • Bấm Kim
  • Đơn giá tham khảo, tùy theo số trang mà có giá chính xác