In catalogue lấy liền nhanh giá rẻ CTLF001

5,800 

  • Loại : Catalogue A4
  • Kích thước : 29.7x21cm
  • Kích thước thành phẩm : 29.5×20.5cm
  • Chất liệu : C150
  • Bìa : Cán mờ/ Bóng
  • Hình thức: Bấm Kim
  • Số tráng : 8