Tờ gấp A5 cấn 1 đường M2C150

700 

  • Loại : Tờ gấp A5 thành A6
  • Kích thước : 14.65×21.3 cm
  • Thành Phẩm : 14×20
  • Cán màn mờ : Không Cán
  • Cấn 1 đường : Có
  • Thời gian 1-3 Ngày
  • Giấy thường dùng : C150
  • Đơn giá áp dụng cho số lượng 1000 tờ gấp