In brochure A4 cấn 2 đường MIDO001

650 

  • Sl : 6000 tờ A4
  • Quy cách : Cấn gấp thành phẩm
  • Thời gian 2-3 ngày
  • Giấy C150
  • Không cán màng
  • In offset 4 màu 2 mặt
  • Thành phẩm ziczac