Tờ gấp A4 cấn 2 đường CMC150

850 

  • Loại : Tờ gấp
  • Kích thước : 21×29.7
  • Thành Phẩm : 20×29
  • Cán màn mờ
  • Cấn 2 đường
  • Thời gian 1-3 Ngày
  • Giấy thường dùng : C150, C200