In tag mác giá quần áo Tag001

250 

  • Số lượng : 500 cái
  • Kích thước 9×5.4
  • Bấm lỗ 2mm -3mm
  • Giấy C300
  • Cán màng 2 mặt
  • Thời gian 2-3 ngày
  • Báo giá chưa bao gồm dây
  • Báo giá in 1 tag, giá 2 tag x 2 giá