In mác quần áo chữ nhật Tag004

120 

  • Số lượng : 4000 cái
  • Kích thước 5.4x9cm
  • Bấm lỗ 3mm
  • Giấy C300
  • Cán màng 2 mặt
  • Thời gian 1 ngày
  • Báo giá chưa bao gồm dây