In mác quần áo vuông đẹp Tag002

200 

  • Số lượng : 500 cái
  • Kích thước 4.5×4.5cm
  • Bấm lỗ 2mm -3mm
  • Giấy C300
  • Cán màng 2 mặt
  • Thời gian 2-3 ngày
  • Báo giá chưa bao gồm dây