Name card cao cấp ép kim dọc LIO009

500,000  400,000 

  • Chất liệu : Giấy mỹ thuật đen
  • Hình thức: Ép kim vàng 2 mặt
  • Kích thước : 9×5.4cm
  • Định lượng giấy : 450gsm
  • Thời gian 4-5 ngày