Card visit ép kim VNSALA008

700,000 

  • Chất liệu : Giấy mỹ thuật
  • Hình thức: Ép kim vàng 1 mặt
  • Kích thước : 9×5.4 cm
  • Định lượng : 300gsm
  • Thời gian 4-5 ngày