In decal trong bế thành phẩm DCTB0001

600 

  • Chất liệu: Decal trong
  • Kích thước 4x4cm
  • Cán màng đầy đủ
  • Thời gian 4-8h làm việc
  • SL tối thiểu 1000 tem