Decal giấy cuộn in tem dán bao bì sản phẩm

  • Chất liệu : Decal giấy, Decal giấy xé không rách…
  • Hình thức: In cuộn , bế thành phẩm
  • Cuộn : 50M
  • Kích thước tùy chỉnh.