Tag Archives: con dấu

Con dấu, mộc dấu ký hiệu để xác nhận danh tính của một cá nhân hoặc tổ chức.

1 Thông tin về con dấu mộc dấu Con dấu  một dấu hiệu hoặc ký hiệu để xác nhận danh tính của một cá nhân hoặc tổ chức. Con dấu có thể được sử dụng để đóng dấu trên các tài liệu chính thức như hợp đồng, văn bản pháp lý, giấy tờ tùy thân,