Name card giấy mỹ thuật econo No2018

  150,000 

  • Loại giấy : Giấy Econo 300gsm
  • Kích thước : Card tiêu chuẩn
  • Loại hình in : In nhanh kỹ thuật số
  • Thời gian in : 3h-24h có hàng tùy ngày hàng ít nhiều
  • Thiết kế 50-100k tùy file.