In name card UV định hình BHS-DH001

180,000 

  • Hình thức in: In nhanh in uv định vị
  • Kích thước card tiêu chuẩn
  • Phủ UV định vị logo 1 mặt
  • Báo giá cho số lượng 10 hộp trở lên
  • 1 Hộp 180k-20k tùy theo độ khó
  • Kích thước card tiêu chuẩn
  • Giấy Định lượng 250-300
  • Thời gian 5-10 ngày
  • Thiết kế card tính phí riêng