In menu cán format 3 ly BHS-MN003

24,000 

  • Hình thức in kỹ thuật số
  • Kích thước menu A4
  • Số mặt : 1 mặt, 2 mặt giá x2
  • Pp cán format 3 ly
  • Số lượng tối thiểu 30 tờ
  • In nhanh kỹ thuật cao