In giấy tiêu đề Letterhead A4 2000 tờ For120 GTDM2000

1,400 

  • In giấy tiêu đề bằng máy in offset chuẩn CMYK
  • Kích thước chuẩn: A4 ( 21×29.7cm )
  • Số mặt in: 1 mặt
  • Loại giấy: Giấy Fort 120gsm
  • Thời gian in: 2-3 ngày
  • Số lượng tối thiểu 2000 tờ