In card danh thiếp nhựa trong suốt 1 mặt BHS CNT004

750,000 

  • Đơn giá cho số lượng 1 hộp
  • Chất liệu nhụa trong suốt
  • In : Kỹ thuật số 1 mặt
  • Ép : Sần