IN TỜ RƠI MÀU

 1. Thiết kế đến khi khách hàng ưng ý
 2. In offset trên máy in công nghiệp hiện đại nhất hiện nay.
 3. Chất lượng in đạt > 90% so với mẫu thiết kế
 4. Giá ổn định – Báo giá công khai trên Website
 5. Bảo hành chất lượng sản phẩm sau giao hàng.
 6. Cam kết đảm bảo 100% khách hàng hài lòng
 7. File thiết kế khách hàng được lưu trữ trong sever 5 năm.
 8. Miễn phí trả hàng cho tất cả các đơn hàng trong nội thành Hồ Chí Minh kể cả đơn hàng chỉ 100k

  BÁO GIÁ IN TỜ RƠI 10x20cm

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
  C100 500 1.200 600.000
  1.000 650 650.000
  2.000 400 800.000
  3.000 310 930.000
  4.000 275 1.100.000
  5.000 264 1.320.000
  6.000 250 1.500.000
  7.000 230 1.610.000
  8.000 215 1.720.000
  9.000 205 1.845.000
  10.000 196 1.960.000
   
    SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
  C150 500 1.400 700.000
  1.000 750 750.000
  2.000 450 900.000
  3.000 420 1.260.000
  4.000 365 1.460.000
  5.000 314 1.570.000
  6.000 289 1.734.000
  7.000 269 1.883.000
  8.000 253 2.024.000
  9.000 242 2.178.000
  10.000 233 2.330.000
   
    SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
  C200 500 2.130 1.065.000
  1.000 1.130 1.130.000
  2.000 630 1.260.000
  3.000 471 1.413.000
  4.000 396 1.584.000
  5.000 353 1.765.000
  6.000 327 1.962.000
  7.000 306 2.142.000
  8.000 290 2.320.000
  9.000 278 2.502.000
  10.000 270 2.700.000
   
    SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
  C250 500 2.200 1.100.000
  1.000 1.185 1.185.000
  2.000 675 1.350.000
  3.000 512 1.536.000
  4.000 435 1.740.000
  5.000 390 1.950.000
  6.000 365 2.190.000
  7.000 345 2.415.000
  8.000 327 2.616.000
  9.000 315 2.835.000
  10.000 306 3.060.000
   
    SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
  C300 500 2.280 1.143.000
  1.000 1.240 1.240.000
  2.000 720 1.440.000
  3.000 554 1.662.000
  4.000 475 1.900.000
  5.000 427 2.135.000
  6.000 400 2.400.000
  7.000 377 2.639.000
  8.000 359 2.872.000
  9.000 346 3.114.000
  10.000 335 3.350.000

Trả lời