bảng giá sỉ thùng carton

mua thùng carton ở đâu
Kích thước:
20x30x40= 9.350đ/cái
60x40x40= 18.200đ/cái
50x40x40= 17.800đ/cái
70x40x40= 19.850đ/cái

Trả lời