Tag Archives: Mẫu túi giấy ép kim tại Biên Hòa

Mẫu túi giấy ép kim tại Biên Hòa

Ép kim túi giấy còn gọi là ép nhũ. Điểm nỗi bật của ép kim túi giấy là: Tạo sự khác biệt, nỗi bật và thu hút sự chú ý của sản phẩm nhờ vào chiếc túi giấy ép kim của chúng ta. Làm tăng thêm giá trị của sản phẩm. Những đối tượng được