Tag Archives: Kích thước con tem decal

Các loại giấy decal in tem nhãn mã vạch phổ biến trên thị trường

Có thể thấy rằng, giấy decal in tem nhãn mã vạch được phân thành nhiều loại khác nhau: giấy decal thường, giấy decal PVC, giấy decal xi bạc, giấy decal bán cảm nhiệt, giấy decal cảm nhiệt trực tiếp, giấy decal remove, giấy decal da bò, giấy decal tem bể…. và được cung cấp bởi